Một Tấm Lòng Trọn Vẹn

Một Tấm Lòng Trọn Vẹn

2 Sử Ký 16:9, “Vì mắt CHÚA soi xét khắp quả đất để tăng cường sức lực cho những người giữ lòng trung thành với Ngài. Thật vậy, trong việc này, vua đã hành động dại dột, nên từ nay vua sẽ luôn luôn phải đối diện với chiến tranh.”

Hết lần này tới lần khác trong cuộc đời của tôi, Chúa đã nhắc tôi rằng Ngài không tìm kiếm sự thể hiện toàn hảo từ chúng ta, nhưng tấm lòng trọn vẹn.

Rất nhiều người nghĩ rằng Chúa sẽ không sử dụng họ cho tới khi mỗi một lĩnh vực trong đời sống họ được làm cho toàn hảo. Kiểu suy nghĩ đó ngăn người ta cho Chúa sử dụng họ. Nhưng Chúa sử dụng chúng ta dù chúng ta có thế nào đi nữa, không phải vì cớ chúng ta.

Đôi khi, người ta “yêu bạn” căn cứ trên sự thể hiện của bạn. Nếu bạn làm điều họ muốn bạn làm, họ chấp nhận bạn; nhưng nếu bạn không làm, họ khước từ bạn. Tình yêu của Chúa chỉ căn cứ trên Chúa mà thôi. Ngài yêu bạn, bạn thể nào Ngài chấp nhận bạn thể ấy. Điều đó không có nghĩa ta được có thái độ buông thả và không khao khát sống thánh khiết. Một người có tấm lòng trọn vẹn với Chúa luôn luôn khao khát nhiệt thành, sốt sắng để làm đẹp lòng Chúa trong mọi việc, họ hiểu rằng Chúa sẽ không bao giờ khước từ họ vì các yếu điểm hay lỗi lầm của họ. Ngài muốn yêu thương chúng ta và giúp chúng ta khi ta yếu đuối.

Hãy để Chúa yêu bạn, và đáp lại, hãy trao cho Chúa tình yêu của bạn bằng một tấm lòng trọn vẹn!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con biết Ngài yêu thương con bất chấp những yếu điểm và thiếu sót của con. Con cảm ơn Ngài vì tình yêu này và con dâng lòng con cho Ngài, biết rằng Ngài có thể sử dụng con khi con đi theo Ngài với lòng trọn vẹn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon