Một thông điệp sống động trong trái tim bạn

Một thông điệp sống động trong trái tim bạn

Đối với người làm việc thì tiền công không được kể là ơn mà phải kể là nợ; còn đối với người không làm. GIÔSUÊ 1: 8

Lời Đức Chúa Trời bày tỏ chính những ý tưởng của Ngài được viết ra giấy để chúng ta nghiên cứu và cân nhắc. Lời của Ngài là cách Ngài nghĩ về mọi tình huống và chủ đề.

Để được gần gũi với Chúa, điều thiết yếu là bạn để cho Lời Ngài trở thành thông điệp sống động trong lòng bạn. Điều này được thực hiện bằng cách suy gẫm Lời Chúa, để cho tư tưởng của Ngài trở thành tư tưởng của bạn. Khi bạn làm điều này, bạn bắt đầu phát triển tâm trí của Đấng Christ. Tôi hết sức khuyến khích bạn yêu mến Lời Đức Chúa Trời và để Lời ấy là ánh sáng dẫn đường trong đời sống bạn.

Giô-suê 1:8 cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể thực hành Lời Chúa về mặt tinh thần để đạt được thành công tốt đẹp về thể chất. Việc suy gẫm hoặc suy ngẫm về Lời của Thượng Đế có sức mạnh ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Châm ngôn 4:20–22 thậm chí còn cho chúng ta biết rằng lời của Chúa là nguồn sức khỏe và sự chữa lành cho thân thể chúng ta.

Hãy nhớ nguyên tắc gieo và gặt. Cá nhân bạn và tôi càng dành nhiều thời gian để suy nghĩ và nghiên cứu Lời Chúa, thì chúng ta càng đạt được nhiều kết quả.


Chúa bày tỏ ý tưởng của Ngài cho những ai siêng năng đọc Lời Chúa.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon