Mùa Gieo Cho Tới Lúc Gặt

Mùa Gieo Cho Tới Lúc Gặt

Truyền Đạo 3:1, “Mọi sự đều xảy ra theo thời điểm, mọi việc trên đời đều có định kỳ:”

Truyền Đạo 3:1 cho ta biết mọi việc đều có thời điểm. Tất cả chúng ta không sống cùng mùa cùng lúc. Sẽ có những lúc có người đang vui hưởng mùa gặt trong khi chúng ta vẫn đang trong mùa gieo. Trong những lúc đó, hãy nhớ rằng họ đã trải qua một mùa gieo giống như bạn vậy.

Mùa gieo tượng trưng cho việc học biết ý muốn của Chúa. Mỗi lần tôi chọn ý muốn của Chúa thay vì chọn ý riêng, tôi đang gieo một hạt giống tốt, và cuối cùng nó sẽ đem đến một mùa gặt trong đời sống tôi.

Giữa mùa gieo và mùa gặt là thời gian chờ đợi. Rễ ăn sâu xuống, đào sâu xuống lòng đất. Cần thời gian để chuyện này xảy ra, và nó diễn ra dưới lòng đất. Trên mặt đất, bạn không thể biết chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi chúng ta gieo các hạt giống vâng lời, chúng ta cảm thấy như thể không có gì xảy ra, nhưng đủ mọi điều đang diễn ra bên trong, nơi chúng ta không thể thấy. Và giống như hạt giống mọc lên từ dưới đất với cái mầm xanh tuyệt đẹp, các hạt giống vâng lời của chúng ta cuối cùng cũng sẽ trở thành một mùa gặt đẹp tươi, gặt những gì Chúa đã lên kế hoạch cho cuộc đời chúng ta.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con biết mùa gieo là cần thiết cho mùa gặt. Nên con sẽ chờ đợi với sự mong đợi, ngay cả khi có vẻ không có gì xảy ra, con sẽ tin cậy nơi Ngài, biết rằng Ngài sẽ đem con vào mùa gặt của con vào đúng thời điểm.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon