Nghĩ Đúng Để Nói Đúng

Nghĩ Đúng Để Nói Đúng

Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. —Gia-cơ 3:6

Những câu nói tiêu cực bắt nguồn từ những suy nghĩ tiêu cực. Ví dụ, một nhân viên nọ nghe được lời đồn rằng công ty sẽ sa thải vài người, vậy nên anh ta nghĩ, Cứ mỗi khi mọi việc bắt đầu tốt lên, thì điều tệ hại cũng xảy đến. Nên anh ta nói, “Tôi chắc sẽ mất việc.”

Tôi cũng từng có những suy nghĩ tiêu cực, đó là lý do tôi nói những lời tiêu cực… tất cả thể hiện trên đời sống tôi một cách đáng thương. Cuối cùng, tôi quyết định thay đổi cách suy nghĩ và ngừng nói điều tiêu cực. Sau một thời gian, tôi nhận ra tôi cần phải làm nhiều hơn là việc ngừng nói điều tiêu cực. Việc không nói điều tiêu cực là chưa đủ-tôi còn phải bắt đầu suy nghĩ tích cực!

Suy nghĩ của chúng ta – dù tích cực hay tiêu cực – khiến chúng ta nói ra những điều định hình tương lai của mình. Khi chúng ta nói sai, thì nó giống như ngọn lửa đốt cháy trong đời sống của chúng ta (xem Gia cơ 3:6)

Nhưng chúng ta có thể ngăn chặn đám cháy bằng việc nói lời đúng đắn, và chúng ta chỉ có thể nói lời đúng đắn khi chúng ta suy nghĩ đúng đắn. Tôi khẩn thiết mong bạn được đầy dẫy bởi Đức Thánh Linh và lời của Ngài. Để Ngài ảnh hưởng đến suy nghĩ và dẫn dắt bạn vào nếp sống nói những lời tích cực.


Cầu nguyện để bắt đầu

Lạy Chúa, con muốn nói những điều tích cực, ban ra những lời sống động dựa trên lời của Ngài. Con mời Ngài ngự vào lối suy nghĩ của con và làm đổi mới tâm trí của con, mang lấy tâm trí của Đấng Christ, để con có thể hài lòng với những lời con nói ra.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon