NHẮC CHÚA NHỚ VỀ LỜI CỦA NGÀI

Hỡi Giê-ru-sa-lem, Ta đã đặt lính canh trên tường thành ngươi. Suốt ngày đêm họ sẽ không hề nín lặng; Các ngươi là người nhắc nhở CHÚA, chớ nghỉ ngơi. (Ê-sai 62:6)

Câu Kinh Thánh hôm nay dạy chúng ta nhắc Chúa về các lời hứa Ngài đã hứa với chúng ta và một trong những cách tốt nhất để làm việc đó là lấy Lời Ngài cầu nguyện với Ngài.

Lời của Chúa là cực kỳ giá trị với Ngài và cũng nên giá trị với chúng ta. Sau cùng, Ngài phán với chúng ta rõ ràng qua Lời Ngài và đó là một cách đáng tin cậy để nghe tiếng của Ngài. Đúng thế, Thi Thiên 138:2 nói “Tôi cúi đầu hướng về đền thánh Chúa và cảm tạ danh Ngài vì tình yêu thương và lòng thành tín của Ngài; Vì Chúa đã làm Danh Ngài và lời Ngài vĩ đại hơn mọi sự.” Câu này cho biết Chúa tôn cao Lời của Ngài trên Danh của Ngài. Nếu chúng ta tôn trọng Lời đến mức độ đó, chúng ta cần lấy việc biết Lời, nghiên cứu Lời, yêu mến Lời, để Lời đâm rễ sâu vào lòng chúng ta, xem trọng Lời cao hơn mọi thứ khác và kết hợp Lời vào trong những sự cầu nguyện của chúng ta thành ưu tiên.

Khi chúng ta tôn trọng Lời và cam kết chính mình với Lời Chúa như tôi mới mô tả, chúng ta đang “ở” trong Lời (xem Giăng 15:7). Ở trong Lời và để Lời ở trong chúng ta có liên quan trực tiếp tới sự tự tin trong sự cầu nguyện và sự đáp lời cầu nguyện. Khi chúng ta lấy Lời Chúa để cầu nguyện, chúng ta ít khả năng cầu nguyện xin những điều không phải ý muốn của Chúa cho chúng ta.

Chúa Jêsus là Lời hằng sống (xem Giăng 1:1-4) và khi chúng ta ở trong Lời, chúng ta ở trong Ngài-và điều đó đem đến quyền năng không tả xiết vào những lời cầu nguyện của chúng ta.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Lời của Chúa đang đổi mới tâm trí của bạn và dạy bạn suy nghĩ như Chúa nghĩ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon