Nhận Điều Bạn Không Xứng Đáng

Nhận Điều Bạn Không Xứng Đáng

Thi Thiên 40:1-2, “Tôi kiên nhẫn trông đợi CHÚA, Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cứu của tôi. Ngài kéo tôi lên khỏi hố khủng khiếp, khỏi vũng bùn lầy. Ngài đặt chân tôi trên tảng đá, làm cho bước chân tôi vững vàng.”

Rất nhiều người sẽ để Chúa giúp họ chỉ khi họ nghĩ họ xứng đáng nhận sự giúp đỡ đó. Trong đời tôi có lần tôi cũng đã như thế. Trong nhiều năm, tôi cảm giác Chúa chỉ nên giúp tôi khi tôi khi tôi nghĩ mình kiếm được sự giúp đỡ đó, khi tôi nghĩ mình đã làm đủ việc lành để xứng đáng nhận sự giúp đỡ của Ngài.

Kiểu suy nghĩ đó không sản sinh thái độ biết ơn và cảm tạ. Nếu chúng ta nghĩ mình xứng đáng với cái mình nhận, thì đó không còn là một món quà nhưng là một phần thưởng hay “tiền trả cho sự phục vụ.” Sự khác biệt giữa việc nhận cái chúng ta không xứng đáng và nhận cái chúng ta xứng đáng là sự khác biệt giữa ân sủng và công đức.

Tôi khích lệ bạn mở lòng ra và để ân sủng của Chúa đến trong đời sống bạn để giúp bạn trong đời sống mỗi ngày. Hãy luôn nhớ rằng khi bạn cảm thấy thất vọng, thì ấy là vì bạn đang sống bởi nỗ lực riêng của mình và bạn cần trở lại ân sủng của Chúa bằng cách để Ngài làm việc qua bạn.

Hãy học nhằm để Chúa làm ơn cho bạn. Hãy ngừng cố gắng để xứng đáng với sự giúp đỡ của Chúa và để Ngài cung ứng mỗi nhu cầu của bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con nhận ra sự ngu dại khi chỉ chấp nhận sự giúp đỡ của Ngài khi con cảm thấy con xứng đáng với nó. Con thôi cậy nhờ vào việc làm và con nhận ân sủng của Ngài. Cảm ơn Ngài giúp đỡ con trong mỗi hoàn cảnh, ngay cả khi con không xứng đáng.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon