NHẬN SỨC MẠNH TỪ CẦU NGUYỆN

Trong cơn thống khổ Ngài cầu nguyện tha thiết, mồ hôi Ngài toát ra như những giọt máu nhỏ xuống đất. (Lu-ca 22:44)

Khi thời điểm Chúa Jêsus phải đi lên thập tự giá đã cận kề, Ngài đã chịu đựng một sự tranh chiến lớn trong tâm trí và cảm xúc. Ngài cần sức mạnh của Chúa để làm trọn ý muốn của Chúa như chúng ta đôi khi cần. Ngài đã cầu nguyện và nhận sức mạnh đó. Kinh Thánh nói khi Ngài cầu nguyện các thiên sứ đã đến và phục vụ Ngài.

Đừng bao giờ chỉ giả định rằng điều Chúa đang bảo bạn làm là quá khó khăn. Nếu bạn sẵn sàng thực hiện ý muốn của Chúa và bạn xin Chúa thêm sức cho bạn thì Ngài sẽ thêm sức. Đừng lãng phí lời nói với Chúa và người khác rằng nhiệm vụ của bạn bất khả thi như thế nào. Hãy dùng sức đó cầu xin Chúa ban cho bạn sự can đảm, quyết tâm và sức mạnh. Khi Chúa tham gia cộng tác với một cá nhân và ban năng lực cho anh ta hay cô ta để làm những điều bất năng thì tôi nghĩ đó là một điều tuyệt vời cần làm chứng.

Có rất nhiều điều bất năng với con người nếu bởi sức riêng của họ, nhưng với Chúa mọi sự là có thể. Có lẽ bây giờ bạn đang đối diện một khủng hoảng hay khó khăn; nếu có thì tôi xin bạn hãy nhớ sự tranh chiến mà Chúa Jêsus đã trải qua ở trong vườn. Ngài cảm nhận một áp lực khủng khiếp đến nỗi mồ hôi của Ngài thành huyết. Quả thực nếu Ngài có thể làm điều Ngài đã làm qua sức mạnh của Chúa, thì bạn cũng có thể giành chiến thắng qua sự cầu nguyện.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Chúa không bao giờ giao cho bạn bất cứ một điều gì ngoài khả năng thực hiện của bạn mà không có Ngài bên cạnh.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon