Ăn Nói Cẩn Trọng

Ăn Nói Cẩn Trọng

Châm Ngôn 10:19, “Hễ nhiều lời thì sẽ không thiếu vấp phạm, nhưng người khôn ngoan gìn giữ môi miệng mình.”

Tất cả chúng ta đều cần học để thiết lập và duy trì các ranh giới với lời nói của chúng ta. Châm Ngôn 10:19 nói: Hễ nhiều lời thì sẽ không thiếu vấp phạm, nhưng người khôn ngoan gìn giữ môi miệng mình. Nói cách khác, người nói nhiều sẽ gặp rắc rối.

Vì lời nói của chúng ta có nhiều sức mạnh, bạn và tôi cần học để chỉ nói những gì cần nói. Tôi thích gọi đó là ăn nói cẩn trọng. Khi chúng ta được trả lương, phần lớn chúng ta nhận được lương thực trả-mọi chi phí khác được khấu trừ từ lương gộp.

Chúng ta có thể áp dụng cùng nguyên tắc này trong sự ăn nói của chúng ta.

Bạn nên loại bỏ những loại từ ngữ nhất định ra khỏi lời ăn tiếng nói của bạn trước khi nó ra khỏi miệng bạn. Bao gồm những câu tiêu cực, đàm tiếu, nịnh bợ, mỉa mai, vui đùa tục tĩu, lỗ mãng. Mà hãy chọn nói tốt về người khác, tìm và tập trung vào các tính tốt ở trong họ. Họ sẽ trân trọng và được khích lệ, bạn sẽ không gặp rắc rối!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn ăn nói cẩn trọng và tránh xa rắc rối. Xin thêm sức và khích lệ con khi con sống bởi các ranh giới của Ngài bằng lời của con nói ra.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon