Ở Trong Lời Chúa

Ở Trong Lời Chúa

Giăng 15:7, “Nếu các con cứ ở trong Ta và các lời của Ta vẫn ở trong các con, hãy cầu xin điều gì mình ước muốnthì sẽ được.”

Phần lớn Cơ Đốc nhân biết tầm quan trọng của việc đọc Kinh Thánh, nhưng nhiều người không biết tầm quan trọng của việc ở trong Lời Chúa và để Lời Chúa ở trong họ.

Khi chúng ta sốt sắng nghiên cứu Lời Chúa và gìn giữ nó trong lòng, thì bất cứ khi nào cần chúng ta đều có thể đến với Kinh Thánh. Chúa Giê-su hứa chúng ta có thể xin bất cứ điều gì trong sự cầu nguyện và nhận lãnh nó.

Việc ở trong Lời Chúa và để Lời Chúa ở trong chúng ta khiến chúng ta trở thành các môn đồ thật của Chúa Giê-su (xem Giăng 8:31). Nó cho ta thêm quyền năng trong đời sống cầu nguyện, và có quyền năng trong sự cầu nguyện cho chúng ta quyền năng trên kẻ thù.

Bạn có đang ở trong Lời Chúa…và để Lời Chúa ở trong bạn? Nếu câu trả lời là không, tôi khích lệ bạn hành động. Hãy để việc đọc và nghiên cứu Lời Chúa là ưu tiên của bạn. Hãy bắt đầu học thuộc Kinh Thánh và giấu nó trong lòng bạn. Rồi, khi bạn đối diện các cuộc chiến của cuộc sống, bạn sẽ được vũ trang đầy đủ và trang bị để giành chiến thắng.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn trở thành một môn đồ thật và bước đi trong quyền năng đến từ việc ở trong Lời Ngài. Xin dẫn dắt con khi con siêng năng nghiên cứu Kinh Thánh và giữ lẽ thật của Ngài sâu trong lòng con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon