Phá Vỡ Rập Khuôn

Phá Vỡ Rập Khuôn

Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời; còn kẻ làm điều dữ, chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. —3 Giăng 1:11

Dôi khi con người trên thế gian muốn chúng ta rập khuôn theo hình ảnh của họ. Từ rập khuôn nghĩa là “giống nhau về hình dáng hay tính cách; hành động theo các trào lưu và phong tục hiện hành.” Rô ma 12:2 chép Đừng rập khuôn theo đời nầy… và 3 Giăng 1:11 chép Chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành của Chúa.

Người ta luôn cố gắng đặt chúng ta vào khuôn, một phần do sự bất an của họ. Nó khiến họ cảm thấy tốt hơn nếu có ai đó cũng làm giống theo điều họ làm. Rất ít người có khả năng để là chính mình và để cho người khác cũng là chính họ.

Bạn thử tưởng tượng xem thế giới sẽ tốt đẹp biết bao nếu tất cả chúng ta đều làm như vậy? Nếu mỗi người cảm thấy an toàn với việc họ là chính họ và để người khác được là chính mình, thì chúng ta sẽ không rập khuôn hay bắt chước lẫn nhau.

Ngày hôm nay, tôi muốn khích lệ bạn để bạn tin rằng bạn có thể trở thành ảnh tượng của Đấng Christ và phá vỡ, thoát ra khỏi những khuôn khổ của thế gian!


Cầu nguyện để bắt đầu

Đức Thánh Linh ơi, xin giúp con để con không rơi vào bẫy rập khuôn theo đời này. Xin giúp để con bắt chước điều lành và sống như Đấng Christ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon