Phần thưởng chia sẻ yêu thương

Phần thưởng chia sẻ yêu thương

Nếu các con yêu thương nhau, thì nhờ đó mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ Ta.’ ” Giăng 13:35

Một trong những cách tốt nhất để chia sẻ Chúa Giê-xu với thế giới là bày tỏ tình yêu thương với người khác. Chính Chúa Giêsu đã dạy về tình yêu và bước đi trong tình yêu, bởi vì đó là điều thế giới cần. Thế giới cần biết rằng Đức Chúa Trời là tình yêu và Ngài yêu mỗi người vô điều kiện (1 Giăng 4:8).

Lời Chúa dạy rằng Chúa muốn chúng ta cam kết phát triển tính cách của Chúa Giê Su Ky Tô trong cuộc sống của chính mình và sau đó trở thành đại sứ của Đấng Christ cho thế giới (2 Cô-rinh-tô 5:20).
Để trở thành sứ giả của Ngài, điều quan trọng là chúng ta phải đổi mới tâm trí để hiểu được tình yêu thực sự là gì. Tình yêu không chỉ đơn thuần là một cảm giác mà chúng ta có; đó là quyết định đối xử với mọi người theo cách Chúa Giê-su đối xử với họ.

Khi chúng ta thực sự cam kết bước đi trong tình yêu, điều đó thường gây ra một sự thay đổi lớn trong lối sống của chúng ta. Nhiều cách thức của chúng ta—suy nghĩ, cách trò chuyện, thói quen của chúng ta—cần phải thay đổi. Tình yêu là hữu hình; nó là hiển nhiên cho tất cả những người tiếp xúc với nó.

Yêu thương người khác không dễ dàng hoặc không có sự hy sinh cá nhân. Mỗi lần chúng ta chọn yêu một ai đó, chúng ta sẽ phải trả giá bằng một thứ gì đó—thời gian, tiền bạc hoặc công sức. Nhưng phần thưởng của việc yêu thương người khác lớn hơn nhiều so với cái giá phải trả.


Yêu người khác không phụ thuộc vào cảm xúc của chúng ta; đó là sự lựa chọn của chúng tôi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon