Than Phiền Là Tội

Than Phiền Là Tội

Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài; hãy ca ngợi mà vào sân Ngài; hãy cảm tạ Ngài, hãy ca ngợi danh Ngài. —Thi Thiên 100:4

Trong Ê-phê-sô 4:29, sứ đồ Phao-lô bảo chúng ta đừng ăn nói thô tục hay tục tĩu. Đã có lúc tôi không nhận ra việc này bao gồm sự than phiền, nhưng kể từ đó tôi đã học biết rằng sự càm ràm và than phiền làm ô nhiễm đời sống chúng ta.

Rõ ràng là sự than phiền là tội lỗi! Nó gây ra rất nhiều nan đề cho người ta và tiêu diệt sự vui mừng của bất cứ người nào lắng nghe nó.

Chúng ta cần hỏi bản thân mình, chúng ta trở nên mất kiên nhẫn và bắt đầu than phiền khi bị kẹt đường hay đang khi chờ sếp hàng trả tiền tại tiệm tạp hóa nhanh đến mức độ nào? Chúng ta chỉ trỏ, bới lông tìm vết của bạn bè hoặc thành viên gia đình nhanh tới
cỡ nào? Chúng ta có than phiền về công việc của mình trong khi ta nên cảm tạ Chúa vì chúng ta có việc làm?

Phương thuốc chống than phiền tốt nhất là cảm tạ. Những người thật sự cảm tạ thì không than phiền. Họ bận rộn cảm tạ vì tất cả những điều tốt lành họ có nên không có thời gian để ý những thứ mà họ có thể than phiền.

Kinh Thánh nói chúng ta phải bước vào hành lang của Chúa bằng sự ca ngợi và cảm tạ. Bạn và tôi cần thực hiện một mục tiêu hàng ngày là sống một cuộc đời cảm tạ. Chúng ta hãy tích cực và cảm tạ càng nhiều càng tốt.

Hãy cố gắng đi ngủ vào ban đêm suy gẫm mọi thứ mà bạn phải cảm tạ Chúa. Buổi sáng hãy làm điều đó trước hết. Hãy cảm tạ Chúa vì những điều “nhỏ bé” và những điều bạn hay xem thường; một nơi đỗ xe, thức dậy đúng giờ để đi làm, một bữa ăn, gia đình của
bạn…Đừng nản lòng khi bạn thất bại, cũng đừng chịu thua và đừng bỏ cuộc. Hãy cứ giữ tới khi bạn phát triển được những thói quen mới và bạn sống với thái độ biết ơn.

Hãy hào phóng với thái độ của bạn. Nó sẽ làm dịu ngọt mối quan hệ của bạn với Chúa.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn sống với thái độ biết ơn, bắt đầu ngay bây giờ! Cảm ơn Ngài rất nhiều vì Ngài yêu thương và ban phước cho con. Xin giúp con nhìn thấy những điều tích cực trong đời sống để con cảm tạ Ngài vì các điều ấy.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon