Quên Bản Thân

Quên Bản Thân

Galati 2:20, “Tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Nay tôi sống, không còn là tôi nữa nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Hiện nay, tôi sống trong thân xác, tức là sống trong đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và hiến chính mình Ngài vì tôi.”

Phao-lô đã nói ông đã bị đóng đinh với Đấng Christ. Nói cách khác, ông phải chấm dứt nghĩ về bản thân để sống cho Chúa. Chúng ta được khích lệ để làm tương tự.

Tới đây có thể bạn nghĩ, còn tôi thì sao? Ai sẽ chăm lo cho tôi? Đây là điều thường ngăn cản chúng ta sống theo cách mà Chúa muốn chúng ta sống.

Thật dễ để chỉ nghĩ về cái chúng ta muốn, suy nghĩ và cảm nhận, nhưng việc sống cho bản thân thực chất là cách sống rất đáng thất vọng, trống rỗng. Thật kỳ diệu vì sự tập trung vào Chúa và điều chúng ta có thể làm cho người khác đem lại tự do khỏi sợ hãi về việc có cái chúng ta cần hoặc muốn.

Chìa khóa để có vui mừng là cho đi cuộc đời của bạn hơn là cố giữ nó. Khi bạn không tập trung vào mình mà vào Chúa, Ngài có thể chỉ cho bạn thấy cách sống một cuộc đời thật sự ý nghĩa.

Tôi khích lệ bạn bắt đầu những ngày của bạn bằng cách dâng mình cho Chúa. Khi bạn làm thế, Ngài sẽ thành tín giúp bạn sống cuộc đời tin kính.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con dâng Ngài đôi mắt, đôi tai, miệng, đôi tay, đôi chân, con tim, tài chính, các ân tứ, các ta-lâng, các khả năng, thời gian, năng lực-tất cả của con! Con không muốn sống cho con-con muốn sống cho Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon