Quyền Năng Của Sự Hiệp Nhất Trong Christ

Quyền Năng Của Sự Hiệp Nhất Trong Christ

Ma-thi-ơ 23:24, “Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà!”

Thật khó để mà tin rằng ngày nay có bao nhiêu hệ phái và hội thánh độc lập dù chỉ có một cuốn Kinh Thánh, một sứ điệp. Nhưng qua năm tháng, vì cớ sự kiêu ngạo và tâm trí hẹp hòi, người ta cảm thấy cần phát triển vô số các hội thánh và các nhóm hội thánh-thậm chí là các bản dịch Kinh Thánh khác nhau – để hỗ trợ cho những sự giải nghĩa khác nhau cho cái mà họ tin là Kinh Thánh nói.

Tôi đã nhận ra rằng không ai trong chúng ta chính xác một trăm phần trăm cả. Phần lớn những điều chúng ta tranh cãi là nhỏ nhặt. Trong Ma-thi-ơ 23:24, Chúa Giê-su bảo những người Pha-risi rằng họ lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà! Họ đã trở nên quá khó tính về những điều nhỏ bé đến nõi ngăn trở họ xử lý những điều thật sự quan trọng.

Nếu chúng ta cho phép định kiến, thù ghét và chia rẽ có chỗ trong đời sống chúng ta, chúng ta sẽ bất lực không thể ngăn chúng. Chỉ có sự đồng thuận và hiệp nhất trong tình yêu của Đấng Christ mới đem đến quyền năng để đánh bại định kiến. Và tình yêu của Chúa luôn lớn hơn những thái độ chỉ trích, chia rẽ về phía người khác.


Cầu nguyện để bắt đầu

Thánh Linh ơi, xin hãy phơi bày bất cứ tội lỗi nào trong lòng con gây ra sự chia rẽ hay thù ghét ảnh hưởng đời sống con. Con muốn bước đi trong tình yêu của Ngài và có sự hiệp nhất với các anh chị em của con trong Đấng Christ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon