Quyết Định Tha Thứ

Quyết Định Tha Thứ

Mác 11:25, “Khi các con đứng cầu nguyện, nếu có chuyện gì bất bình với ai thì hãy tha thứ, để Cha các con ở trên trời cũng tha thứ những vi phạm của các con.”

Khi ai đó làm chúng ta tổn thương, ta thường phản ứng như thể cá nhân đó đã lấy điều gì đó của chúng ta. Ta cảm thấy họ mắc nợ chúng ta, nhưng Chúa muốn chúng ta bỏ qua.

Nếu ta không chịu tha thứ, thì chúng ta có hy vọng gì để nhận lãnh điều chúng ta cần đây? Để nhận điều Chúa đã hứa cho chúng ta trong Lời Ngài, chúng ta phải vâng lời Ngài, dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa. Chúng ta phải tha thứ.

Sự lừa dối lớn nhất mà satan duy trì trong lĩnh vực sự tha thứ chính là suy nghĩ cho rằng nếu các cảm giác của tôi chưa thay đổi thì có nghĩa tôi chưa thật sự tha thứ. Khi bạn quyết định tha thứ cho ai đó, đừng để ma quỷ thuyết phục bạn rằng vì bạn vẫn còn những cảm giác như cũ nên bạn chưa thật sự tha thứ cho người đó.

Bạn có thể đưa ra quyết định đúng để tha thứ mà không “cảm thấy” khác biệt. Đó là lúc đức tin bước vào. Bạn đã làm phần của mình-giờ hãy nương cậy nơi Chúa. Ngài sẽ làm phần của Ngài và chữa lành cảm xúc của bạn, làm cho bạn được lành lặn và thay đổi các cảm giác của bạn về phía người đã làm tổn thương bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con chọn để tha thứ cho những người đã làm tổn thương con. Con phóng thích họ khỏi món nợ của họ trong Danh Chúa Giê-su. Xin Ngài chữa lành tấm lòng con và làm con được lành lặn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon