SIÊNG NĂNG CẦU NGUYỆN

Nhưng tôi chỉ chuyên lòng cầu nguyện. (Thi Thiên 109:4)

Cầu nguyện ngắn vẫn hiệu quả nhưng điều đó không có nghĩa những khoảng thời gian bạn kéo dài để nói chuyện và lắng nghe Chúa là không cần thiết và giá trị. Chắc chắn là có. Đúng thế, ngoài sự cầu nguyện hàng ngày, tôi khuyên bạn hãy để những ngày biệt riêng cả ngày hay vài ngày liên tiếp vài lần trong năm chuyên biệt cho sự tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện và nghiên cứu Lời Ngài. Các thì giờ kiêng ăn cũng rất ích lợi về thuộc linh. Dù lời cầu nguyện là đơn sơ và không nên coi là phức tạp, cũng có đôi khi sự cầu nguyện là dốc lực. Đôi khi chúng ta phải lao công trong sự cầu nguyện cho tới khi một vấn đề cụ thể mà Chúa đã đặt trong lòng chúng ta đặt cất đi hay chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi hay hy sinh điều gì đó để nghe tiếng Chúa. Nhưng cùng lúc chúng ta không nên cho phép Satan làm cho chúng ta tin rằng cầu nguyện phải khó khăn và phức tạp.

Satan đang làm việc ngoài giờ, cố cướp đi vinh dự tương thông với Chúa của Thánh Linh. Hắn không muốn chúng ta chia sẻ lòng mình với Chúa và hắn chắc chắn không muốn chúng ta nghe tiếng của Chúa. Tôi khích lệ bạn hãy siêng năng và trung tín tương thông với Chúa và tái khám phá đặc ân giản dị của mối quan hệ phong phú, đầy trọn và bổ ích với Chúa, trong đó bạn nói với Ngài và Ngài nói với bạn.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Hãy luôn liên lạc với Chúa!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon