Sống có mục đích

Sống có mục đích

Đây là mục đích Ta đã chủ tâm cho toàn trái đất, đây là cánh tay giương ra trên toàn thể các nước. Vì CHÚA Vạn Quân đã chủ tâm thì ai có thể hủy bỏ được cánh tay Ngài đã giương ra thì ai có thể thu lại được? ÊSAI 14: 26-27

Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời có mục đích—Ngài hành động có chiến lược, và Ngài thực hiện kế hoạch hoàn hảo của Ngài. Là con cái của Ngài, Thượng Đế mong muốn chúng ta trở thành những người có mục đích. Càng gần Ngài, chúng ta càng sống có mục đích.

Chúa Giê-xu biết mục đích của Ngài. Ngài phán rằng Ngài đã đến thế gian để chúng ta có sự sống và để hủy diệt công việc của ma quỷ (Giăng 10:10; 1 Giăng 3:8).

Về mục đích cụ thể của chúng ta, mục đích đó thay đổi từ người này sang người khác và từ giai đoạn này sang giai đoạn khác của cuộc đời, nhưng Đức Chúa Trời có một mục đích chung mà tất cả chúng ta có thể chọn để sống mỗi ngày.

Ví dụ, chúng ta yêu người khác, không phải vì chúng ta luôn cảm thấy thích điều đó, mà vì chúng ta có mục đích yêu người khác. Điều này cũng đúng khi chúng ta cho đi, bày tỏ lòng thương xót, bày tỏ lòng nhân từ, tha thứ và nhiều điều khác nữa. Tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành và tất cả những bông trái khác của Thánh Linh là của chúng ta để vui hưởng và ban phát cho người khác nếu chúng ta cố ý làm điều đó. Chúng ta làm những điều này, không phải vì chúng ta luôn cảm thấy cần thiết, mà vì đó là điều chúng ta được kêu gọi để làm.


Niềm vui và sự bình yên không đến một cách tình cờ; chúng đến khi bạn chọn sống có mục đích.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon