Sống Cuộc Đời Không Xung Đột

Châm Ngôn 17:14, “Khởi đầu tranh cạnh, ấy như người ta mở đường nước chảy; Vậy, khá thôi cãi lẫy trước khi đánh lộn.”

Sự xung đột là một trong những vũ khí chính kẻ thù sử dụng chống lại các Cơ Đốc nhân. Tôi tin có ba điều mở cửa cho linh gây gổ.

  • Môi miệng. Sai Lời sai thời điểm có thể châm ngòi một cơn bão lửa. Càng đổ lời sai và lửa, lửa càng cháy Một cách để dập lửa là lấy nhiên liệu ra.
  • Sự kiêu ngạo. Dù lời sai có thể khơi mào gây gổ, nhưng tấm lòng kiêu ngạo không chịu yên lặng để có sự bình Sự kiêu ngạo đòi hỏi chúng ta là người có tiếng nói sau cùng, nhưng Lời Chúa nói nó sẽ dẫn tới sự hủy diệt (xem Châm Ngôn 16:18).
  • Quan điểm. Chúng ta thường rơi vào gây gổ khi cố thuyết phục người khác về các quan điểm của bản thân. Khi chúng ta nhận ra mình có nhiều điều để học hỏi và chấm dứt đưa ra các quan điểm của mình khi không cần thiết, chúng ta sẽ bắt đầu có tri thức chúng ta cần.

Kẻ thù sẽ luôn cố tẩm sự gây gổ vào đời sống chúng ta. Hãy quyết định tôn trọng Chúa và người khác bằng cách chống lại sự xung đột. Rồi hãy theo đuổi sự bình an, hiệp nhất và hiểu biết.


Cầu nguyện để bắt đầu

Thánh Linh ơi, xin giúp con canh chừng sự xung đột. Con dâng Ngài lời nói và quan điểm của con. Con muốn sống tự do khỏi gây gổ trong các mối quan hệ với người khác.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon