SỐNG SỰ SỐNG CỦA THÁNH LINH

Nếu Thánh Linh của Chúa thật sự ngự trong anh chị em thì anh chị em không sống theo xác thịt nhưng theo Thánh Linh, nếu ai không có Thánh Linh của Chúa Cứu Thế thì người đó không thuộc về Ngài. (Rô-ma 8:9)

Chúng ta được kêu gọi bước đi trong Thánh Linh, hay như câu Kinh Thánh hôm nay nói, hãy sống sự sống của Thánh Linh. Việc quyết định thực hiện điều này là điểm xuất phát, nhưng tôi có thể nói với bạn từ Lời Chúa và từ kinh nghiệm rằng nó đòi hỏi nhiều hơn một quyết định; nó đòi hỏi một công tác sâu nhiệm của Thánh Linh trong cuộc đời chúng ta. Ngài “vận hành” trong chúng ta bằng Lời Chúa, Lời chia hồn và tâm linh (xem Hê-bơ-rơ 4:12). Ngài cũng dùng các hoàn cảnh để huấn luyện chúng ta trong sự vững vàng và bước đi trong tình yêu thương mọi lúc.

Những điều này không chỉ được ban cho chúng ta mà chúng ta được kêu gọi thực hiện chúng; chúng phải được thực hiện trong chúng ta. Men phải trộn vào bột thế nào thì Đấng cũng cũng phải được hòa vào trong chúng ta.

Trong Phi-líp 2:12, sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta hãy “lấy lòng kính sợ và run rẩy mà hành động để hoàn thành sự cứu rỗi mình.” Có nghĩa chúng ta phải hợp tác với Thánh Linh khi Ngài bắt đầu trong chúng ta công tác đóng đinh cái tôi hay chết với cái tôi. Phao-lô đã nói, “Tôi chết mỗi ngày” (1 Cô-rinh-tô 15:31). Nói cách khác, ông nói rằng ông liên tục làm cho chết xác thịt của mình. Ông không nói về cái chết thuộc lý, nhưng chết với ý muốn và các đường lối của ông.

Nếu chúng ta thật sự muốn sống sự sống của Thánh Linh. Chúng ta cũng phải làm cho ý muốn và đường lối của mình chết đi và chọn ý muốn của Chúa. Chúng ta có thể tin cậy Chúa dẫn dắt chúng ta, và chúng ta phải làm sao để Chúa tin tưởng là chúng ta vâng lời.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Nếu bạn chết với cái tôi, thì bạn có thể giúp đỡ sự sống cho người khác.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon