Sống Thấp Hèn Phải Trả Giá Cao

Sống Thấp Hèn Phải Trả Giá Cao

Ma-thi-ơ 16:26, “Vì người nào dù được cả thế giới mà mất linh hồn mình, người ấy được ích gì? Hay có ai lấy gì để đánh đổi được linh hồn mình không?”

Satan cám dỗ chúng ta sống thấp hèn, nhưng Chúa dụ chúng ta đi lên cao hơn. Một trong những lỗi lầm tệ hãi nhất ta có thể phạm là trở nên tự mãn, nghĩ rằng những gì mình có hiện tại là ổn, hay điều tốt chúng ta có thể làm. Một não trạng kỳ vọng thấp hèn cầm giữ chúng ta vì Chúa chỉ có thể làm qua chúng ta những gì ta tin Ngài có thể làm.

Hãy cẩn thận để không rơi vào chỗ tự mãn về thuộc linh. Tôi không muốn tầm thường vì tôi không phụng sự một Đức Chúa Trời tầm thường. Chúa là Chúa của sự tối ưu, và tôi muốn làm theo tấm gương của Ngài. Như câu Kinh Thánh trên nói, chúng ta có thể có tất cả những gì thế gian cho nhưng mất đi đời sống phước hạnh Ngài dành cho chúng ta.

Sống thấp hèn phải trả một giá cao. Không có cái gì đáng để bạn phải bỏ đời sống tuyệt vời, bình an, vui mừng, công bình, thánh khiết mà chúng ta có trong Đấng Christ trên đất này. Nếu bạn sống và chống cự lại ý muốn của Chúa và sống theo cách của mình, bạn đang sống một cuộc đời thấp hèn.

Chúa muốn bạn được phước, nhưng Ngài không muốn bạn nỗ lực tự chu cấp. Ngài không muốn bạn tìm kiếm vật chất hay để vật chất trước Ngài. Hãy nhớ khi ta tìm kiếm Ngài và Vương Quốc của Ngài trước hết, thì tất cả phước hạnh Ngài dành cho chúng ta sẽ đến. Đó là sống cao sang!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con không muốn thỏa mãn với cuộc sống thấp hèn. Xin giúp con tập trung vào Ngài để con sống cuộc đời cao sang của Vương Quốc Ngài hôm nay.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon