Sự Điều Chỉnh Thái Độ Thiêng Liêng

Sự Điều Chỉnh Thái Độ Thiêng Liêng

Mà phải làm nên mới trong tâm chí mình [có một thái độ tinh thần và tâm linh tươi mới]. Ê-PHÊ-SÔ 4:23

Chúa muốn chúng ta luôn giữ thái độ tốt vì hai lý do. Đầu tiên, nó tôn vinh Ngài và khích lệ người khác giữ thái độ tích cực khi họ gặp vấn đề; thứ hai, nó cho phép Chúa hành động trong cuộc đời chúng ta, mang đến sự giúp đỡ và giải cứu khỏi những tranh chiến của chúng ta.

Luôn luôn có thái độ tốt là điều khó trừ khi chúng ta nhận ân điển của Chúa. Chúa Giê-su nói rằng ngoài Ngài, chúng ta không thể làm gì được (Giăng 15:5), nhưng nhờ Ngài chúng ta làm được mọi sự (Phi-líp 4:13). Đừng đợi cho đến khi bạn bị cám dỗ có thái độ xấu, nhưng hãy cầu nguyện mỗi ngày rằng bất kể điều gì xảy ra, bạn vẫn có thể chịu đựng nó với một thái độ tốt. Chúng ta sẽ luôn bị cám dỗ, nhưng chúng ta có thể cầu nguyện để không nhượng bộ trước cám dỗ.

Một thái độ tốt là một trong những tài sản lớn nhất của chúng ta. Nó giữ cho chúng ta đầy hy vọng bất kể điều gì đang xảy ra trong cuộc đời chúng ta.


Hãy cầu xin Đức Chúa Trời luôn luôn đổ đầy thái độ của bạn với Thánh Linh của Ngài!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon