Sự Tự Do Của Một Đời Sống Điềm Tĩnh Và Vững Vàng

Sự Tự Do Của Một Đời Sống Điềm Tĩnh Và Vững Vàng

Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin Lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. —2 Ti mô thê 4:5

Con người sanh ra để tự do, đó là món quà từ nơi Chúa. Câu hỏi đặt ra là, bạn có sẵn lòng trải qua mọi điều cần thiết để có tự do, hay bạn cứ muốn yên vị ở chỗ hiện tại cho đến cuối đời? Nếu bạn muốn được tự do, thì chìa khóa là bắt đầu làm điều mà Chúa muốn bạn làm, từng bước một, và bạn sẽ hoàn toàn thoát khỏi cái mớ hỗn độn của mình.

Trong 2Ti mô thê 4:5, Phao lô khuyên Ti-mô-thê phải điềm tĩnh, tiết độ trong mọi sự và làm cho đầy đủ mọi phận sự trong chức
vụ. Đó cũng là lời khuyên đúng đắn cho mỗi chúng ta. Thay vì bị cai trị bởi cảm xúc khi đối diện với nan đề, chúng ta cần phải điềm tĩnh và tập chú làm những gì mà Chúa đã kêu gọi chúng ta. Nếu bạn buồn rầu, thay vì để nó hủy hoại cuộc sống của chúng ta, hãy biến nó thành điều gì đó tốt đẹp. Hãy chiến thắng sự gian ác và sự giận dữ bằng sự cầu nguyện cho người làm thương tổn và lạm dụng bạn. Chống trả với cảm giác ích kỷ bằng cách làm điều tốt cho người khác.

Bất cứ khi nào ma quỷ cố gắng để khuấy động cảm xúc của bạn, hãy bình tĩnh và làm điều mà Chúa kêu gọi bạn làm.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa Thánh Linh ơi, xin giúp con để con bình tĩnh, tiết độ; con có thể được tự do để tận hưởng cuộc sống và làm công việc mà Ngài kêu gọi con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon