Sự Tự Tin Thông Qua Đấng Christ

Sự Tự Tin Thông Qua Đấng Christ

Vì, ấy chính chúng ta . . . là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ, và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. —Phi-líp 3:3

Sự tự tin thực sự không đến từ cách chúng ta cảm nhận hay qua việc chúng ta có thể hay không thể làm- nó đến qua việc có được sự mặc khải về việc chúng ta là ai ở trong Đấng Christ. Khi chúng ta thực sự nhận biết được Chúa yêu chúng ta nhiều bao nhiêu và nhận lãnh sự chữa lành của Ngài từ những quá khứ đau thương, thì khi đó chúng ta không còn cảm thấy phải đặt sự tự tin của chúng ta trên những điều thuộc về xác thịt.

Tôi nhớ có một lần nhiều năm trước đây khi tôi phải tranh chiến với việc thiếu tự tin bởi vì tôi không có bằng đại học giống như nhiều vị mục sư khác mà tôi biết. Cảm tạ Chúa, đang khi tôi chú tâm vào tình yêu vô điều kiện của Chúa giành cho tôi, tôi đã học để đặt sự tự tin của tôi dựa trên những gì lời Chúa nói về tôi- sự công bình của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-su Christ (xem 2 Cô rinh tô 5:21).

Chúa Giê-su muốn phục hồi sự tự tin thật trong cuộc đời bạn qua việc chữa lành bạn khỏi những điều ở trong quá khứ đã bóp méo cách bạn cảm nhận về bản thân mình. Khi bạn nhìn vào điều gì là đúng đắn ở trước mặt Chúa thay vì nhìn những thiếu xót của bản thân, bạn sẽ bắt đầu bước đi trong sự tự tin, đến từ việc ở trong Ngài.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, xin giúp con hiểu con là ai ở trong Đấng Christ và nhận lãnh sự chữa lành của Ngài cho tâm trí và cảm xúc của con. Con chọn để đặt sự tự tin của con ở trong Ngài!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon