SỨC MẠNH THUỘC LINH

Làm sao một người có thể rượt đuổi cả ngàn người, còn hai người có thể làm cho vạn người chạy trốn, trừ phi Vầng Ðá của họ đã bán bỏ họ, tức CHÚA của họ đã lìa bỏ họ rồi? (Phục Truyền 32:30)

Như tôi đã chia sẻ, Chúa đáp các lời cầu nguyện hiệp một khi những người đang cầu nguyện đã thể hiện sự hiệp một trong đời sống hàng ngày của họ. Ngài cũng trân trọng những người trả giá để sống trong sự đồng thuận, hiệp một và hòa hợp, đến nỗi Ngài nói với họ, về cơ bản, “Khi các con hiệp nhau lại như thế, quyền năng của Ta được khai phóng giữa vòng các con. Quyền năng của sự đồng thuận của các con đầy sức mạnh đến nỗi các con sẽ bứt phá-không nghi ngờ gì về chuyện đó. Ta sẽ thực hiện.”

Bạn thấy, sự đồng thuận rất là quyền năng đến nỗi nó là một nguyên tắc của sự nhân cấp, không phải phép cộng. Đó là lý do câu của ngày hôm nay nói rằng một người có thể khiến một ngàn người bỏ chạy, hai người khiến mười ngàn người bỏ chạy. Nếu sự đồng thuận căn cứ trên phép cộng thì một người đuổi một ngàn người và hai người đuổi hai ngàn người. Nhưng sự hiệp một khiến phước hạnh của Chúa xảy ra-và phước hạnh của Chúa đem đến sự nhân cấp. Vì lý do đó, sự cầu nguyện của sự hiệp một thật là một quyền lực mạnh mẽ, mạnh sức trong lĩnh vực thuộc linh.

Khi chúng ta bị chia rẽ chúng ta trở nên yếu đuối và khi chúng ta được hiệp một chúng ta là mạnh mẽ. Chắc chắn quyền năng sẵn có cho chúng ta đáng để chúng ta nỗ lực duy trì sự hiệp một và hòa hợp. Bất kể người khác làm gì hay không làm, hãy làm phần của bạn và Chúa sẽ ban phước cho bạn.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Bạn không thể khiến mọi người đồng ý, nhưng bạn có thể khước từ họ làm bạn buồn bực.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon