Tấm Lòng Trong Sạch

Tấm Lòng Trong Sạch

Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài . . . 2 SỬ KÝ 16:9

Có một tấm lòng trong sạch nghĩa là gì? Nó có nghĩa là bạn có một ước muốn chân thành làm điều đúng đắn và làm đẹp lòng Chúa. Một người có tấm lòng trong sạch thực sự yêu mến Chúa, mặc dù bản thân người ấy có thể không vô tội hoặc hoàn hảo trong đường lối mình. Người ấy vẫn có thể có những yếu điểm. Có thể phạm sai lầm hoặc mất bình tĩnh. Nhưng khi đó, người nhanh chóng ăn năn và nhận sự tha thứ của Chúa. Nếu người đã xúc phạm người khác, thì sẽ hạ mình và xin lỗi. Vì tấm lòng người ngay thẳng với Đức Chúa Trời nên Đức Thánh Linh dạy dỗ người rất dễ dàng.

Khi Chúa tìm kiếm những người Ngài có thể làm việc, Ngài không tìm kiếm những người biểu hiện hoàn hảo. Nếu bất kỳ ai trong chúng ta có hành vi hoàn hảo, thì chúng ta sẽ không cần đến Chúa Giê-su. Tuy nhiên, chúng ta có thể yêu Chúa với tấm lòng hoàn hảo, và khi chúng ta làm như vậy, Ngài sẽ bày tỏ chính mình Ngài mạnh mẽ cho chúng ta.


Chúa thêm sức cho những ai có tấm lòng ngay thẳng với Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon