Tấn Tới Và Vui Hưởng Sự Tiến Bộ Của Bạn

Tấn Tới Và Vui Hưởng Sự Tiến Bộ Của Bạn

Thi Thiên 119:105, “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi.”

Dúng là chúng ta đều có chỗ để tăng trưởng và cải thiện trong mối quan hệ với Chúa. Tôi từng bị nản lòng vì tôi phải đi quá xa, và dường như tôi được nhắc nhở về điều đó mỗi ngày, đôi khi mỗi giờ. Tôi đã luôn mang cảm giác thất bại-một cảm giác tôi không phải là người tôi cần phải trở thành, tôi không làm đủ và tôi cần cố gắng nhiều hơn. Nhưng khi tôi cố gắng nhiều hơn, tôi chỉ lại thất bại.

Bây giờ, tôi đã nhận một thái độ mới: Tôi chưa ở nơi tôi cần phải ở, nhưng cảm tạ Chúa tôi không ở chỗ trước đây tôi từng ở. Tôi ổn, tôi đang trên đường đến nơi cần phải đến! Bây giờ, với cả tấm lòng tôi biết rằng Chúa không giận với tôi chỉ vì tôi chưa đến nơi. Ngài đẹp lòng khi tôi tấn tới và đi đúng đường mà Ngài đã chuẩn bị cho tôi.

Nếu ban và tôi chỉ việc “cứ tiếp tục,” Chúa sẽ đẹp lòng với sự tiến bộ của chúng ta. Ngài đã hứa chiếu sáng con đường phía trước chúng ta. Có thể chúng ta không biết đường, và có thể chúng ta vấp ngã hết lần này tới lần khác, nhưng Chúa là thành tín. Ngài nhìn thấy sự tiến bộ của chúng ta, Ngài hãnh diện về bạn và Ngài sẽ giúp bạn đi đúng đường!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con sẽ không nản lòng vì nơi hiện tại con đang ở. Ngài đã đem con đến giờ, và Ngài sẽ tiếp tục chiếu sáng đường lối con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon