Tha Thứ: Đường Đến Bình An Và Vui Mừng Thật

Tha Thứ: Đường Đến Bình An Và Vui Mừng Thật

Lu-ca 6:35, “Nhưng các con hãy yêu thương kẻ thù nghịch mình, làm lành và cho mượn mà đừng mong đền ơn, các con sẽ được trọng thưởng và được làm con Đấng Chí Cao, vì Ngài nhân từ đối với những kẻ vô ơn và gian ác.”

Vài năm trước có người đã kể cho tôi về một người đang làm ăn với chức vụ của chúng tôi. Bạn của tôi tình cờ đi tới cùng nhà hàng, ngồi ở gian bên cạnh và nghe lỏm được cuộc nói chuyện của họ về tôi-và họ không nói những điều tốt lành gì cả.

Lúc đầu, tôi tức giận và chỉ muốn nói với anh ta rằng anh ta sẽ không bao giờ làm ăn với chúng tôi được nữa. Nhưng đêm đó, Đức Thánh Linh nói với tôi, “Con không được làm bất cứ điều gì cả.” Ngài nói, “Không, con phải làm những gì mình giảng. Con hãy mua cho anh ta một món quà, và con hãy nói với anh ta là con trân trọng những dịch vụ mà anh ta cung cấp cho con trong những năm qua.” Việc đó không dễ dàng, nhưng Chúa đã ban cho tôi ân sủng để làm theo sự hướng dẫn của Ngài và trở thành một nguồn phước cho người này.

Điều mà tôi nhớ nhất về hoàn cảnh đó là ngay khi tôi bắt đầu hành động để làm việc thiện cho anh ta, tôi đã thực sự có sự vui mừng để làm việc đó.

Khi chúng ta có thể nhìn những người đã làm tổn thương chúng ta bằng lòng trắc ẩn, bên trong chúng ta đang có một bữa tiệc vì sự vui mừng của Chúa đổ đầy tâm hồn chúng ta.

Vậy thì bạn có thể tha thứ và làm việc tốt cho ai hôm nay? Hãy thực hành sự tha thứ và đi theo con đường dẫn tới sự bình an và vui mừng thật!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con cần ân sủng của Ngài để làm theo Lời Ngài và làm điều tốt cho những người đã làm tổn thương con. Con biết khi con tha thứ và chúc phước cho họ, Ngài sẽ ban thưởng sự bình an và vui mừng trong tâm hồn con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon