Thắng Hơn Bội Phần

Thắng Hơn Bội Phần

Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. RÔ-MA 8:37

Là tín đồ, chúng ta có thể sống với cảm giác đắc thắng vì Phao-lô đảm bảo với chúng ta rằng qua Chúa Giê-su Christ, chúng ta đã thắng hơn bội phần. Tin vào chân lý đó cho chúng ta sự dạn dĩ trong cuộc sống hàng ngày.

Đôi khi sự tự tin của chúng ta bị lung lay khi những thử thách đến, đặc biệt nếu chúng cứ kéo dài. Nhưng khi chúng ta chắc chắn về tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, cho dù bất cứ điều gì chống lại chúng ta, thì sâu thẳm bên trong chúng ta biết rằng mình thắng hơn bội phần. Nếu chúng ta thực sự tự tin, thì chúng ta không phải sợ khó khăn hay thử thách, vì chúng ta biết rằng chúng sẽ qua đi.

Hễ khi gặp thử thách chống lại bạn dưới bất kỳ hình thức nào, hãy luôn nhớ rằng: Điều này rồi cũng sẽ qua! Hãy tự tin rằng trong quá trình thử thách, bạn sẽ học được điều gì đó ích lợi cho bạn trong tương lai.

Càng gần Chúa, chúng ta càng bước những bước của đức tin, càng quyết định phó thác mọi sự nơi Ngài. Những người tự tin hoàn thành việc được giao. Họ thỏa nguyện vì họ đang thành công trong việc là chính mình.


Chúng ta sẽ không thành công trong việc là chính mình cho đến khi chúng ta đặt sự tự tin mình nơi Chúa

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon