Thắng Hơn Bội Phần

Thắng Hơn Bội Phần

Rô-ma 8:37, “Nhưng trong tất cả những điều này chúng ta hoàn toàn chiến thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta.”

Chúa ban cho chúng ta những ước mơ về tương lai, nhưng đôi khi những ước mơ này có vẻ bất năng. Đó là lúc sợ hãi bắt đầu bước vào.

Nếu bạn quyết tâm không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, thì bạn phải nắm lấy những cơ hội-bạn phải can đảm. Và bạn cần hiểu rằng sự can đảm không có nghĩa là không có sự hãi; đó là việc tấn tới phía trước khi bạn cảm thấy sợ hãi. Nên khi bạn đối diện các hoàn cảnh đe dọa và làm cho bạn sợ hãi, hãy cầu nguyện xin ân sủng của Chúa để cho bạn sự dạn dĩ và can đảm để bạn có thể đi về phía trước dù cảm thấy sợ hãi.

Linh sợ hãi sẽ luôn cố ngăn bạn tiến lên. Kẻ thù đã sử dụng sợ hãi trong nhiều thế kỷ để cố ngăn dân sự, và hắn sẽ không thay đổi chiến lược của hắn bây giờ. Nhưng bạn có thể đánh bại sợ hãi, vì bạn còn hơn là người chiến thắng qua Christ, Đấng yêu chúng ta.

Tôi muốn khích lệ bạn hãy quyết tâm đối diện sợ hãi khi nó chống lại bạn. Hãy đứng vững vàng, tin cậy Chúa và biết rằng Ngài luôn ở với bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, dù con cảm thấy sợ hãi, con tin Lời Ngài, nói rằng con còn hơn là người chiến thắng. Con có thể hoàn thành mỗi ước mơ Ngài đã ban vì Ngài yêu con và ban cho con chiến thắng.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon