Thời điểm của chúa là thời điểm đúng

THỜI ĐIỂM CỦA CHÚA LÀ THỜI ĐIỂM ĐÚNG

Thưa anh chị em, khi gặp những thử thách khác nhau, anh chị em hãy xem tất cả là điều vui mừng. GIA CƠ 1:2-4

Chúng ta thường không nhìn thấy điều đó khi nó đang xảy ra, nhưng Đức Chúa Trời đang thực hiện kế hoạch hoàn hảo của Ngài cho cuộc đời chúng ta đằng sau hậu trường. Mặc dù chúng ta muốn có kết quả ngay bây giờ, nhưng việc phát triển tính cách cần có thời gian và sự kiên nhẫn.

Kinh Thánh nói rằng tính kiên nhẫn có tác dụng triệt để trong đời sống chúng ta. Khi chúng ta trông đợi Chúa, Ngài làm cho chúng ta phát triển đầy đủ và trọn vẹn, không thiếu sót điều gì. Tôi đã khám phá ra rằng sự kiên nhẫn không chỉ là khả năng chờ đợi; đó là khả năng giữ thái độ tốt trong khi chờ đợi. Trái Thánh Linh thiết thực này đến từ mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời—nó thể hiện qua thái độ bình tĩnh, tích cực bất chấp mọi hoàn cảnh.

“Thời điểm của Chúa thường không phải là thời điểm của chúng ta. Chúng ta đang vội, nhưng Chúa thì không. Ngài dành thời gian để làm những điều đúng đắn—Ngài đặt nền móng vững chắc trước khi cố gắng xây dựng một tòa nhà. Chúng ta là tòa nhà của Chúa đang được xây dựng. Ngài là Đấng Kiến Tạo Bậc Thầy, và Ngài biết Ngài đang làm gì.


Khi bạn cảm thấy thiếu kiên nhẫn, hãy nhớ rằng thời điểm của Chúa luôn hoàn hảo!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon