Thú Nhận Lỗi Lầm Với Người Bạn Tin Tưởng

Thú Nhận Lỗi Lầm Với Người Bạn Tin Tưởng

Lu-ca 8:17, “Vì không có điều gì giấu kín mà sẽ không bị tỏ lộ; chẳng có điều gì giữ bí mật mà sẽ không biết và bị phơi bày.”

Phần lớn người ta không thoải mái khi nói về các lỗi lầm và điểm yếu của họ. Tại sao chúng ta không muốn làm sáng tỏ những điều như thế? Ấy là vì chúng ta sợ những gì người khác nghĩ. Chúng ta sợ bị người chúng ta quan tâm khước từ, hiểu lầm, không yêu, hay sợ họ có cái nhìn khác về chúng ta nếu họ thật sự biết hết về chúng ta.

Nhưng việc xưng ra lỗi lầm là quan trọng để được chữa lành cảm xúc. Kinh Thánh nói tất cả những điều kín giấu cuối cùng sẽ bị phơi bày, vì thế chúng ta nên chia sẻ những tổn thương và yếu điểm của chúng ta với người chúng ta tin cậy hôm nay.

Cuối cùng, tôi đã lấy can đảm để chia sẻ với một người về sự lạm dụng trong quá khứ, xét về cảm xúc điều đó cực kỳ là khó khăn. Nhưng bây giờ, khi tôi nói về quá khứ của mình, thì cứ như thể tôi đang nói về các nan đề của người khác vậy. Quá trình thú nhận nỗi đau và yếu điểm trong đời sống tôi đã đem đến sự chữa lành và phục hồi.

Hãy cầu nguyện xin Chúa chỉ cho bạn ai bạn có thể tin tưởng, và cam kết một mối quan hệ cởi mở và thành thật với họ. Khi bạn cùng chia sẻ, bạn sẽ đem sự chữa lành của Chúa đến cho nhau.


Cầu nguyện để bắt đầu

Thánh Linh ơi, xin hãy chỉ cho con người Chúa đã đặt để trong đời sống con mà con có thể chia sẻ những lầm lỗi, điểm yếu và tổn thương. Con muốn mở cửa cho sự chữa lành lớn lao trong đời sống của con và của họ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon