Tìm Câu Trả Lời Và Quyền Năng Bạn Cần Ở Đời

Tìm Câu Trả Lời Và Quyền Năng Bạn Cần Ở Đời

Hê-bơ-rơ 4:12, “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và đầy năng lực, sắc bén hơn
mọi gươm hai lưỡi, xuyên thấu, đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, xét
đoán các tư tưởng, và ý định trong lòng người.”

Khi người ta hỏi tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh từ chỗ nào, tôi nói
với họ bắt đầu chỗ nào cũng đúng cả. Bạn có thể nghiên cứu bất cứ
điều gì giúp ích cho bạn.
Khi tôi mới nghiên cứu Lời Chúa, tôi đã không có các mối quan
hệ tốt vì tôi đã không thực sự hiểu thế nào là tình yêu thương. Vì thế,
tôi đã nghiên cứu chủ đề tình yêu thương, và tôi biết rằng nó còn hơn
là một cảm giác sung sướng. Đó là quyết định bạn đưa ra về cách bạn
sẽ đối xử với mọi người.
Bằng cách nghiên cứu những gì Kinh Thánh nói về tình yêu
thương, tôi đã học cách yêu thương. Rồi cuộc đời của tôi bắt đầu
thay đổi.
Dù bạn đang xử lý bất cứ điều gì, bạn có thể tìm những câu Kinh
Thánh về vấn đề đó bằng cách sử dụng cuốn kinh tiết sách dẫn. Ví
dụ, nếu bạn đang xử lý giận dữ hay sợ hãi, hãy mở ra sau cuốn Kinh
Thánh của bạn và xác định những từ trên để biết câu Kinh Thánh
nào nói về các vấn đề đó. Hãy xin Thánh Linh dẫn dắt và bày tỏ lẽ
thật cho bạn.
Dù bạn bắt đầu chỗ nào đi nữa, hãy nhớ Lời Chúa là sống và
Chúa muốn phán với lòng bạn hôm nay!

Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con biết Ngài muốn phán với con. Xin giúp con tìm thấy sự khôn ngoan
và quyền năng con cần trong Lời Ngài hôm nay.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon