Tin Cậy Ngài Trải Qua Tiến Trình

Tin Cậy Ngài Trải Qua Tiến Trình

Thi Thiên 23:4, “Dù khi con đi trong trũng bóng chết, con sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng con; cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi con.”

Chúng ta thường nghĩ về việc tin cậy Chúa về những điều chúng ta cần hoặc muốn, nhưng mối quan hệ tin cậy thật trong Chúa không chỉ gói gọn trong việc tin cậy Ngài ban điều này điều kia. Chúng ta cần học để tin cậy Ngài trong tiến trình có những điều mà chúng ta muốn đó.

Trong đời tôi đã có một thời điểm tôi tập trung cật lực vào việc tin cậy Chúa để có điều này kia, nói rằng, “Chúa ơi, con muốn cái này,” và “Chúa ơi, con cần cái này, cái kia.” Ngài bắt đầu chỉ cho tôi thấy rằng có tất cả những điều đó không phải là vấn đề quan trọng nhất trong đời sống của tôi.

Ngài muốn dạy tôi cách tin cậy Ngài đủ để vượt qua các hoàn cảnh với sự vững vàng và một thái độ tốt một cách kiên định. Ngài cần tôi biết rằng không phải lúc nào Ngài cũng giải cứu chúng ta khi chúng ta muốn thoát ra khỏi các hoàn cảnh của mình, nhưng Ngài luôn ở với chúng ta khi chúng ta vượt qua hoàn cảnh đó.

Không phải lúc nào Chúa cũng giải cứu chúng ta khỏi mọi thứ khi ta nghĩ Ngài sẽ giải cứu, nhưng Ngài luôn ở với chúng ta. Hôm nay, thay vì chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng, hãy biết rằng Chúa ở với bạn bây giờ. Ngài ở gần bạn, nên hãy tin Ngài bước đi với bạn qua tiến trình này.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con rất vui mừng khi bây giờ Ngài ở với con. Con không chỉ tin cậy Ngài ban cho con điều này điều kia, nhưng con tin cậy Ngài qua các hoàn cảnh hàng ngàycủa cuộc sống.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon