Thoải mái và tự tin trong cầu nguyện

Thoải mái và tự tin trong cầu nguyện

Các trưởng lão nào khéo lãnh đạo công việc Hội Thánh thì đáng được đãi ngộ gấp đôi, nhất là những người dày công khổ nhọc truyền giảng và dạy dỗ. 1Timôthê 5:17

Chúng ta càng gần gũi với Chúa bao nhiêu thì chúng ta càng tự tin hơn trong lời cầu nguyện bấy nhiêu. Sự thật là Đức Chúa Trời muốn chúng ta tự tin và thoải mái trong việc cầu nguyện đến nỗi nó giống như hơi thở, một hành động dễ dàng mà chúng ta thực hiện mỗi khi chúng ta còn sống. Chúng ta không làm việc và vật lộn với hơi thở, và chúng ta cũng vậy khi cầu nguyện nếu chúng ta hiểu được sự đơn giản của nó.

Cầu nguyện không ngừng như Phao-lô nói trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17 không có nghĩa là chúng ta phải cầu nguyện theo nghi thức nào đó mọi lúc 24 giờ một ngày. Điều đó có nghĩa là suốt cả ngày chúng ta có thể ở trong thái độ cầu nguyện. Khi đối mặt với từng tình huống hoặc khi nảy ra ý nghĩ cần chú ý, chúng ta có thể chỉ cần dâng chúng cho Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện. Tôi thường nói, “Hãy cầu nguyện theo cách của bạn trong ngày.”

Đừng quên: Không phải độ dài, âm lượng hay sự hùng hồn của lời cầu nguyện làm cho lời cầu nguyện trở nên mạnh mẽ—lời cầu nguyện trở nên mạnh mẽ bởi sự chân thành của nó và đức tin đằng sau nó.


Chúng ta có thể cầu nguyện mọi lúc mọi nơi về bất cứ điều gì. Những lời cầu nguyện của chúng ta có thể bằng lời nói hoặc im lặng, dài hay ngắn, công khai hay riêng tư—điều quan trọng nhất là chúng ta cầu nguyện.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon