Tin tưởng tốt nhất

Tin tưởng tốt nhất

Hỡi loài rắn độc, làm thế nào các người ăn nói hiền lành khi chính các người độc ác? Vì lòng dạ có đầy tràn mới trào ra môi miệng. MATHIƠ 12:34

Người gần gũi với Đức Chúa Trời có những suy nghĩ tích cực, nâng cao tinh thần, gây dựng về người khác cũng như về bản thân và hoàn cảnh của chính mình.

Bạn khuyên nhủ người khác bằng lời nói của mình chỉ sau khi bạn đã có những suy nghĩ tử tế về người đó. Hãy nhớ rằng bất cứ điều gì trong lòng bạn sẽ ra khỏi miệng bạn (Ma-thi-ơ 12:34). Suy nghĩ và lời nói là vật chứa hoặc vũ khí để mang sức mạnh sáng tạo hoặc hủy diệt (Châm Ngôn 18:21). Đây là lý do tại sao việc cố tình thực hiện một số “suy nghĩ về tình yêu” lại quan trọng đến vậy.

Tôi khuyến khích bạn gửi những suy nghĩ yêu thương đến người khác. Nói những lời động viên. Hãy đến bên cạnh những người khác và thúc giục họ tiến tới trong đời sống thuộc linh của họ. Nói những lời khiến người khác cảm thấy tốt hơn và khuyến khích cũng như củng cố họ.

Mọi người đã có đủ vấn đề rồi. Chúng ta không cần phải thêm vào những rắc rối của họ bằng cách phá bỏ chúng. Chúng ta có thể gây dựng lẫn nhau trong tình yêu thương (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11). Tình yêu luôn tin vào điều tốt nhất của mọi người (1 Cô-rinh-tô 13:7).


Chúng ta đang sống vâng theo Lời Chúa khi những suy nghĩ, hành động và thái độ của chúng ta phù hợp với những gì Lời Chúa nói.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon