Tình Yêu Của Chúa Không Căn Cứ Trên Cảm Giác

Tình Yêu Của Chúa Không Căn Cứ Trên Cảm Giác

Rô-ma 5:5, “Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời đổ đầy lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được ban cho chúng ta.”

Để tình yêu của con người thành tình yêu vô điều kiện như của Chúa là điều không thể. Nhưng là các tín hữu nơi Giê-su Christ, chúng ta có tình yêu của Chúa trong chúng ta. Chúng ta có thể để tình yêu đó tuôn chảy tự do, không có điều kiện. Tình yêu của chúng ta thất bại, nhưng tình yêu của Chúa thì không. Tình yêu của chúng ta sẽ đến hồi kết, nhưng tình Chúa thì không hết bao giờ.

Đôi khi, tôi thấy dù tôi không thể yêu một người bởi sức riêng, tôi có thể yêu bằng tình yêu của Chúa. Tình yêu thật của Chúa không phụ thuộc vào cảm giác-nó dựa trên một quyết định. Nó không căn cứ trên việc người đó có xứng đáng hay không. Một điều tuyệt đối tự do cho chúng ta là khi ta có thể yêu thương mà không phải ngừng lại để hỏi họ có xứng đáng hay không.

Tình yêu con người phụ thuộc vào cảm giác. Nó yêu người vì họ tốt với chúng ta hoặc họ đã yêu chúng ta trước. Kiểu tình yêu đó đến rồi đi.

Tình yêu của Chúa là hoàn toàn khác biệt. Nó không căn cứ trên bất cứ thứ gì ngoại trừ chính Chúa. Khi chúng ta tiếp nhận Christ làm Đấng Cứu Thế, tình yêu của Chúa được đổ vào lòng chúng ta bởi Thánh Linh. Hôm nay hãy đổ tình yêu của Chúa cho những người khác.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, tình yêu của con có thể cạn, nhưng tình yêu Ngài chẳng cạn bao giờ. Con sẽ tiếp tục nhận tình yêu vô tận của Ngài để con có thể ban cho người khác, mà không phải lo họ có xứng đáng hay không.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon