Tình Yêu Thương Thật Phải Ban Cho

Tình Yêu Thương Thật Phải Ban Cho

1 Giăng 4:10-11, “Tình yêu thương ở trong điều này: Không phải chúng ta đã yêu kính Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai Con Ngài làm sinh tế hy sinh chuộc tội lỗi chúng ta. Các con yêu dấu! Nếu Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta như thế, thì chúng ta cũng nên yêu thương nhau.”

Mỗi người muốn được yêu và chấp nhận. Nhưng nhiều người trong chúng ta cố tìm hạnh phúc sai cách. Chúng ta cố tìm hạnh phúc trong việc chỉ biết nhận, nhưng tình yêu được tìm thấy trong sự ban cho. Tình yêu của Chúa là món quà quyền năng nhất mà chúng ta được trao ban. Khi tình yêu ấy đã tuôn chảy đến với chúng ta, nó cần tuôn chảy từ chúng ta đến với những người khác; còn không nó sẽ ứ đọng.

Tình yêu phải ban cho vì đó là bản chất của nó. 1 Giăng 4:11 nhấn mạnh cách chúng ta phải ban cho tình yêu mà chúng ta nhận: Các con yêu dấu! Nếu Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta như thế, thì chúng ta cũng nên yêu thương nhau.

Việc sống trong tình yêu thật của Chúa là một quá trình. Trước tiên, Chúa yêu chúng ta và bởi đức tin, chúng ta nhận tình yêu của Ngài. Rồi chúng ta yêu bản thân một cách quân bình, yêu Chúa lại và học để yêu thương người khác.

Tình yêu thương phải đi theo con đường này, còn không thì nó không trọn vẹn. Khi chúng ta đã có tình yêu của Chúa ở bên trong, chúng ta có thể ban cho tình yêu. Chúng ta có thể chọn để yêu người khác rời rộng. Chúng ta có thể yêu thương họ sâu đậm và vô điều kiện như Chúa đã yêu chúng ta.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con không muốn tình yêu của Ngài bị ứ đọng trong con. Xin giúp con không chỉ nhận tình yêu của Ngài, nhưng hoàn tất quá trình bằng cách chọn để yêu người khác cách rời rộng.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon