Tôi Sẽ Không Bỏ Cuộc

Tôi Sẽ Không Bỏ Cuộc

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi [Tôi sẵn sàng và làm được bất cứ điều gì nhờ Chúa ban thêm sức lực bên trong cho tôi; Tôi trọn vẹn trong sự đầy trọn của Đấng Christ]. PHI-LÍP 4:13

Thường xuyên có người đến gặp tôi để xin lời khuyên và lời cầu nguyện, và khi tôi nói với họ về những gì Lời Chúa phán, hoặc những điều tôi nghĩ rằng Đức Thánh Linh đang phán, thì phản ứng của họ là: “Tôi biết điều này đúng; Chúa cũng đang chỉ cho tôi điều tương tự. Nhưng Joyce ơi, nó khó quá.” Đây là một trong những lời bào chữa thường xuyên nhất mà tôi nghe từ nhiều người.

Khi tôi mới bắt đầu đọc Lời Chúa về cách tôi có thể trở nên giống Chúa Giê-su hơn, sau đó tôi so sánh với hiện tại của mình, thì tôi cũng đã từng nói: “Chúa ơi, con muốn làm mọi việc theo cách của Ngài, nhưng nó khó quá”. Chúa nhân từ cho tôi thấy đây là sự lừa dối mà kẻ thù cố tiêm nhiễm vào tâm trí chúng ta để khiến chúng ta bỏ cuộc. Các điều răn của Chúa không bao giờ là quá khó để vâng theo nếu chúng ta thực hiện chúng bởi sức lực của Đấng Christ.

Bước đi trong sự vâng lời Chúa không quá khó bởi vì Chúa đã ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài vận hành một cách mạnh mẽ trong chúng ta và giúp đỡ chúng ta trong mọi điều Ngài đòi hỏi nơi chúng ta (Giăng 14:16). Ngài ở trong chúng ta và ở với chúng ta mọi lúc để giúp chúng ta làm những điều mình không thể, và làm một cách dễ dàng những điều thật sự khó như nếu không có Ngài.


Mọi thứ trở nên quá khó khi chúng ta cố thực hiện chúng một cách độc lập và không nương dựa hay trông cậy vào ân điển của Chúa.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon