ÂN TỨ NÓI TIÊN TRI

…người khác nói tiên tri (ân tứ thông giải ý muốn và mục đích của Chúa)… (1Cô-rinh-tô 12:10)

Ân tứ nói tiên tri thật vận hành khi ai đó nghe và nói một sứ điệp rõ ràng từ Chúa cho một người, nhóm khác hay một hoàn cảnh. Đôi khi một lời tiên tri rất là chung chung và đôi khi nó khá là cụ thể. Nó có thể đến qua một sứ điệp hay bài giảng đã được chuẩn bị hay đến bởi sự mặc khải thiên thượng.

Dù ân tứ nói tiên tri là cực kỳ quan trọng, thật đáng tiếc là nó đã bị lạm dụng và gây ra nhiều lộn xộn. Chắc chắn ngày nay có những tiên tri thật, nhưng cũng có những tiên tri giả. Có những người không có ý gây tổn hại khi nói một lời từ Chúa, nhưng họ làm xuất phát từ tâm trí, ý chí và cảm xúc của họ thay vì bởi Thánh Linh của Chúa.

Các mục đích và mục tiêu của lời tiên tri thật là “gây dựng và xây dựng sự tiến bộ thuộc linh, khích lệ và an ủi” người ta (1 Cô-rinh-tô 14:3). Tất cả các ân tứ của Thánh Linh là để đem đến lợi ích cho tất cả mọi người. Ngoài ta, một lời xác thật sẽ cặp theo sự bình an và “đọng lại” trong lòng và tâm linh như là đến từ Chúa; nó cũng xác chứng điều đã ở trong lòng bạn, mặc dù nó chỉ mơ hồ. Các tiêu chí này có thể giúp xác định một lời tiên tri có thật hay không. Tất nhiên, bài thử thật về lời tiên tri là nó có ứng nghiệm hay không. Hãy nhớ điều này: Lời tiên tri thật thì ứng nghiệm. Ai có ân tứ nói tiên tri không phải là những người duy nhất nghe từ Chúa. Bạn có khả năng và quyền để tự mình nghe tiếng của Ngài, vì thế phải luôn thử thần đằng sau các lời tiên tri bạn nhận và thử chúng để chắc chắn chúng làm chứng với lòng của bạn (xem 1 Giăng 4:1).

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Khi ai đó đưa ra lời khuyên cho bạn và nói với bạn nó đến từ Chúa, hãy chắc chắn nó phù hợp với Lời Chúa và nó được xác chứng trong chính lòng của bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon