Từ vinh quang đến vinh quang

Từ vinh quang đến vinh quang

Và tất cả chúng ta, với mặt trần không bị màn che, đều phản chiếu vinh quang của Chúa và được biến đổi theo hình ảnh Ngài từ vinh quang này đến vinh quang khác nhờ Chúa là Thánh Linh. 2Côrinhtô 3:18

Bạn thấy mình như thế nào?

Bạn có thể đánh giá trung thực bản thân và hành vi của bạn và
không bị lên án? Bạn có thể thành thật nhìn xem bạn còn phải đi bao xa, cũng như bạn đã đi được bao xa không?

Trong 2 Cô-rinh-tô 3:18, Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời thay đổi chúng ta “từ mức độ vinh quang này sang mức độ vinh quang khác”. Nói cách khác, những thay đổi trong con người chúng ta, cũng như những thay đổi trong hoàn cảnh của chúng ta, diễn ra theo mức độ. Vị trí hiện tại của bạn không phải là nơi bạn sẽ kết thúc.

Nếu bạn được tái sinh, thì bạn đang ở đâu đó trên con đường của người công bình. Bạn có thể không tiến xa như mong muốn, nhưng cảm ơn Chúa vì bạn đang đi đúng hướng. Hãy tận hưởng vinh quang mà bạn đang có ngay bây giờ và đừng ghen tị với vị trí của người khác, hoặc lên án về vị trí của bạn. Có lẽ chúng ta sẽ không bước vào cấp độ vinh quang tiếp theo cho đến khi chúng ta học cách tận hưởng cấp độ vinh quang mà chúng ta đang có vào lúc này.


Đừng quá khắt khe với bản thân. Chúa đang thay đổi bạn từng ngày và kéo bạn đến gần Ngài hơn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon