Ưu tiên

Ưu tiên

Hãy lánh điều dữ và làm điều lành, Hãy tìm kiếm và theo đuổi hòa bình. THI THIÊN 34:14

Được hoà thuận phải luôn là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của chúng ta. Trong Thi thiên 34:14, Đa-vít hướng dẫn chúng ta theo đuổi bình an, khao khát và theo đuổi nó. Đó là tầm quan trọng của bình an.
Thất vọng và căng thẳng là kẻ thù tự nhiên của bình an. Nhiều lần, để chống lại những kẻ phá hoại bình an này, chúng ta cần sắp xếp lại các ưu tiên của mình và từ bỏ những thứ không mang lại kết quả.

Nếu bạn muốn sống trong sự bình an của Chúa, hãy lựa chọn không vượt quá giới hạn của mình. Mặc dù nhiều điều trong cuộc sống của bạn là quan trọng, nhưng liệu chúng có hoàn toàn cần thiết không? Nghĩ về nó ngay lúc này. Bắt đầu nhìn lại cuộc sống của bạn, tìm ra những cam kết không mang lại kết quả nào và bắt đầu cắt tỉa những thứ đó trở lại. Bạn là người thiết lập lịch trình của mình và bạn là người duy nhất có thể thay đổi nó.

Điều quan trọng là không được quá cam kết với bản thân. Hãy cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan và đi theo sự dẫn dắt của Ngài về những gì bạn sẽ tham gia và nơi bạn sẽ sử dụng năng lượng của mình. Khi làm như vậy, bạn sẽ thấy rằng thời gian ở với Ngài luôn là ưu tiên hàng đầu—mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. Khi bạn đặt Chúa làm ưu tiên số một của mình, và khi bạn tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài về cách sử dụng thời gian và sức lực của mình sau đó, bạn sẽ ngạc nhiên trước sự bình an sẽ đến với cuộc đời mình.


Bạn có thể yên tâm tin chắc rằng Chúa ở cùng bạn trong mọi điều bạn gặp phải. Ngài không chỉ ban cho bạn sự bình an—Ngài là sự bình an của bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon