Vững Như Kiềng Ba Chân

Vững Như Kiềng Ba Chân

Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng. —Thi Thiên 1:3

Sự ổn định là một đều mà tất cả chúng ta đều cần. Giê-rê-mi 17:8 và Thi Thiên 1:3 đều dạy chúng ta phải như một cái cây trồng vững chắc. 1 Phi-e-rơ 5:8 nói rằng chúng ta cần phải cân bằng và tiết độ để giữ chúng ta không bị Satan ăn nuốt. Để chống trả lại Satan, chúng ta cần phải đâm rễ, vững chắc, mạnh mẽ, bất di bất dịch và quả quyết trong Đấng Christ.

Chúa Giê-su là vùng đất tốt nhất để chúng ta đâm rễ vào. Bạn có thể nương dựa nơi Ngài để đứng vững, Ngài không bao giờ thay đổi, luôn thành tín, trung thành, đúng với lời của Ngài và trưởng thành. Ngài không có lúc như thế này lúc thì như thế khác, Ngài không thay đổi bởi những hoàn cảnh, vì vậy khi bạn đâm rễ trong Ngài, bạn cũng sẽ như vậy.

Ngài muốn ban cho chúng ta năng quyền để đứng vững trong nghịch cảnh. Ngài muốn chúng ta vững vàng như cây trồng vững chắc, nhưng chính chúng ta là người lựa chọn nơi được trồng. Bạn sẽ đâm rễ ở trong thế gian? Trong cảm xúc? Trong hoàn cảnh? Trong quá khứ của bạn? Hay hôm nay bạn sẽ trồng mình trong Đấng Christ? Tôi khuyên nài bạn hãy phụ thuộc nơi Ngài. Sự vững chắc của Ngài là của bạn ngày hôm nay.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn đâm rễ vững chắc trong Ngài, Ngài không bao giờ thay đổi, vì vậy con biết con có thể tin cậy Ngài giữ con đứng vững trong mọi hoàn cảnh.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon