Vượt Qua Những Thử Thách Của Cuộc Đời

Vượt Qua Những Thử Thách Của Cuộc Đời

Thi Thiên 7:9, “Lạy Đức Chúa Trời Công Chính, là Đấng dò xét lòng dạ loài người, xin chấm dứt sự gian ác của kẻ dữ, nhưng làm vững bền người công bính.”

Cuộc đời đầy những thách thức thử nghiệm quyết tâm và đức tin của chúng ta nơi Chúa. Dù chúng ta đã đối diện mối đe dọa lơ lửng của kẻ dữ hay những rắc rối phức tạp hàng ngày, chất lượng phẩm cách của chúng ta chắc chắn sẽ chịu thử nghiệm một cách đều đặn.

Sẽ là một sai làm lớn nếu xem nhẹ sự thật là Chúa thử lòng chúng ta, cảm xúc chúng ta và tâm trí chúng ta. Thử thách có nghĩa là gì? Có nghĩa đặt áp lực lên để xem thử nó có làm điều nó nói nó sẽ làm hay không. Nó sẽ duy trì được dưới sức ép? Nó có thể hiện được ở mức người làm ra nó nói nó làm được? Nó có chân thật khi sử dụng tiêu chuẩn chất lượng thật để đo lường?

Chúa làm điều tương tự với chúng ta.

Ngày hôm nay bạn có đang chịu thử nghiệm? Chìa khóa là tiếp tục tin cậy Chúa, ngay cả khi bạn không hiểu. Việc thật sự tin cậy Chúa đôi khi có nghĩa sẽ có những câu hỏi không được giải đáp, nhưng khi bạn tấn tới, dù bạn có những nghi ngờ thì Ngài sẽ xây dựng bạn và làm cho bạn mạnh mẽ.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, khi chịu thử thách con muốn được sẵn sàng, duy trì dưới áp lực và đi theo Ngài dù có thế nào đi nữa. Xin chỉ cho con hàng ngày cách để đặt sự tin cậy của con vào Ngài, cả khi con tranh chiến với những thắc mắc không được giải đáp.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon