Xử Lý Thất Vọng

Xử Lý Thất Vọng

Gia-cơ 4:7, “Vậy, hãy đầu phục Đức Chúa Trời nhưng chống lại quỷ vương thì nó sẽ trốn xa anh chị em.”

Nhiều Cơ Đốc nhân đang nằm trên “vỉa hè” cuộc đời, thất vọng và đau buồn vì họ không học để xử lý thất vọng. Nhưng ý muốn của Chúa không phải là để bạn sống cuộc đời thất vọng, đau buồn hay nản lòng hôm nay-hay bất cứ ngày nào.

Một phần trong chức vụ trên đất của Chúa Giê-su là đi khắp nơi trong sự xức dầu của Thánh Linh và giải cứu tất cả những người bị ma quỷ áp bức. Người thất vọng ở khắp nơi đã tìm thấy hy vọng mới khi họ gặp gỡ quyền năng của Chúa Giê-su. Cùng quyền năng này là sẵn có cho chúng ta ngày nay.

Hãy sử dụng quyền năng đó để bảo vệ bản thân chống lại sự thất vọng bằng cách tập trung vào Đức Chúa Trời, suy gẫm các lời hứa của Ngài, công bố Lời Ngài, và đầu phục bản thân và trình dâng hoàn cảnh cho Ngài trong sự cầu nguyện. Qua Chúa Giê-su, bạn có thể chiến đấu các nỗ lực của kẻ thù để kéo bạn xuống, quở hắn để hắn không thể hủy diệt bạn.

Khi ma quỷ đi một bước về phía bạn, và đời sống thuộc linh của bạn kết hiệp chặt chẽ với Chúa đến nỗi có thể phân biệt hắn đang làm điều gì, chống cự hắn và khiến hắn bỏ chạy. Với quyền năng của Chúa Giê-su sẵn có cho bạn, hắn không có lựa chọn nào ngoài việc bỏ chạy.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con sẽ đối diện những điều trở ngại và nản lòng, nhưng con sẽ không sống mãi trong thất vọng. Khi con kết hiệp với Ngài, con sẽ chống cự ma quỷ và đuổi hắn đi mỗi lần.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon