Ý thức về sự công bình của bạn

Ý thức về sự công bình của bạn

Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Cứu Thế, Đấng vốn chẳng biết tội lỗi, trở nên tội lỗi vì chúng ta để nhờ ở trong Chúa Cứu Thế chúng ta trở nên công chính trong Đức Chúa Trời.2Côrinhtô 5:21

Những tín đồ đang sống trong mối thông công mật thiết với Đức Chúa Trời sẽ không nghĩ về việc họ khủng khiếp như thế nào. Họ sẽ có những suy nghĩ dựa trên sự ngay chính đến từ việc thường xuyên suy ngẫm về con người của họ “trong Đấng Ky Tô.”

Tuy nhiên, một số lớn tín đồ đấng Christ bị dày vò bởi những suy nghĩ tiêu cực về việc họ tội lỗi ra sao, hoặc Đức Chúa Trời không hài lòng về họ vì sự yếu đuối và thất bại của họ. Bao nhiêu thời gian bị lãng phí khi sống trong cảm giác tội lỗi và bị lên án?

Tôi khuyến khích bạn suy nghĩ về cách bạn đã được trở nên công bình của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu Christ. Hãy nhớ rằng: Suy nghĩ biến thành hành động. Nếu bạn muốn vui hưởng sự sống mà Chúa Giê-su đã chết để ban cho bạn, điều quan trọng là bạn phải suy nghĩ phù hợp với Lời Đức Chúa Trời.

Mỗi khi một ý nghĩ tiêu cực, lên án xuất hiện trong tâm trí bạn, hãy nhắc nhở bản thân rằng Đức Chúa Trời yêu thương bạn và bạn đã được xưng công bình trong Đấng Christ.


Bạn đang thay đổi để tốt hơn mọi lúc. Mỗi ngày bạn đang phát triển tâm linh. Đức Chúa Trời có một kế hoạch vinh quang cho cuộc đời bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon