THÔNG ĐIỆP VỀ TRẦM CẢM

Rất nhiều người tranh chiến với trầm cảm. Có nhiều nguyên nhân cơ bản gây ra trầm cảm và nhiều phương pháp điều trị được đưa ra để xử lý nó. Một số hiệu quả, nhưng phần lớn thì không hiệu quả. Một số phương pháp hiệu quả tạm thời, nhưng không bao giờ có thể loại bỏ vĩnh viễn nỗi thống khổ của trầm cảm. Tin mừng là Chúa Giê-su có thể chữa lành trầm cảm và giảiv cứu chúng ta ra khỏi y như cách Ngài có thể giải cứu khỏi bất cứ chứng bệnh nào hay vấn đề nào khác.

Sứ điệp trong sách này rất đơn giản, nhưng rất quyền năng. Bất kể bạn đã trải qua hay đang trải qua chuyện gì trong đời, nếu bạn là tín hữu trong Chúa Giê-su, bạn có sự vui mừng của Ngài ở bên trong bạn và bạn có thể học cách khai phóng nó để vượt qua trầm cảm!

Tải về
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon