Yini, Nkulunkulu, Yini? (901 KB)

Kubangwa Yini Ukudideka?

Ingabe wena udidekile na? Kukhona okuthize okwenzekayo empilweni yakho okwamanje ongaku tholisisi kahle? Mhlawumbe kungaba ngokwendlulele, ongakuzwisisi yini indaba impilo yakho injenge yowebe injabulo. Ungasho ukuthi “Yini indaba Nkulunkulu ngami? Yini izinto zingimele kanjena na? Yinindaba zingifulathele ziphume endleleni njengoba ziphumile na? Angizwisisi!”

Thwebula Ngensiza Yekhompyutha
Yini, Nkulunkulu, Yini?
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon