Ами ако…?

Ами ако…?

Братя, аз не смятам, че [вече] съм уловил и че съм достигнал целта, но едно правя [то е моят единствен копнеж] – като забравям това, което е назад, аз се простирам към това, което е напред… –ФИЛИПЯНИ 3:13

Ами ако…?

Колкото по-дълго живее човек, толкова по-склонен е да се чуди – ами какво би станало, ако…? И да почувства съжаление или тъга, които това често причинява. Добрата новина е, че за всеки последовател на Исус, въпросът „Ами ако…?” не трябва да носи съжаление за миналото, а вълнуващо предизвикателство да види бъдещето, което Бог има за него.

Разбрах за една църква, в която хората са били предизвикани от пастора си да направят четири прости неща (само за един месец), за да осветят себе си преди идването на новата година. Той ги помолил да се молят всеки ден, да постят един път в седмицата, да дават десятък и да водят по един невярващ човек в църквата всяка седмица.

Резултатът бил безпрецедентен пробив и разрастване в живота на тази църква. Божието присъствие станало по-силно по време на службите. Дошли финансови приходи за проектите на служението и за предложените сгради. И най-вълнуващото от всичко било, че членовете на църквата навлезли във феноменален сезон на завеждане на изгубени души в Божието царство.

Аз искам да ви предизвикам: Ами какво ще стане, ако следвате Бога днес така, както тази църква? Какво ще стане, ако посветите живота си изцяло на Него? Ами какво ще стане, ако вие продължите напред, готови да видите какво може да направи Бог? Какво би могло да се случи?


Молитва

Гoсподи, аз не искам да прекарам живота си, питайки „ами ако…?” и никога да не видя никакъв пробив и напредък в живота си. Аз правя ново посвещение да Те следвам днес, и се вълнувам да видя удивителните неща, които Ти ще направиш в живота ми.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon