Благодатта не се продава

Благодатта не се продава

Посредством Когото ние чрез вяра придобихме и [нашия] достъп (можем да влезем и да бъдем представени) до тази благодат (до Божието благоволение), в която стоим [здраво и сме в безопасност] и се радваме поради надеждата за Божията слава. РИМЛЯНИ 5:2

Дяволът иска вие и аз да мислим, че можем да си купим благодатта (благоволението) на Бога с нашите дела. Но Божията благодат не се продава, защото по дефиниция – незаслужено благоволение – тя е подарък.

Благодатта не може да се изработи с молитва, добри дела, като си четем Библията, като изповядаме стихове или като ходим редовно на църква. Тя дори не може да се купи с вяра. Божията благодат може да се приеме, но не може да се купи.

Дори когато правим всичко правилно, важно е нашите мотиви да са чисти. Когато си общуваме с Господа, ако нашият мотив е да получим нещо от Него, ние сме се преместили от благодатта към делата. Нека не попадаме в капана на това да си мислим, че ние заслужаваме нещо добро от Господа. Божията доброта е подарък и всичко, което можем да направим, е да Му благодарим и да бъдем изпълнени с благодарност. Всичко, което правим за Бога, трябва да бъде направено поради нашата любов към Него, а никога поради това да получим нещо от Него.

Ние може да търсим Господа и да общуваме с Него само защото Го обичаме и по никаква друга причина, и поради това, че искаме да бъдем по-близо до Него всеки ден.


Спасението и всяко добро нещо от Бога е подарък и се получава само чрез вяра, така че човек да не може да се похвали.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon