Благоразумие

Благоразумие

Който е с мъдро сърце, ще се нарече благоразумен, разбиращ и знаещ… –ПРИТЧИ 16:21

Думата, която не чуваме много често днес, е благоразумие. Тя означава „внимателно управление: икономика”.

В Библията благоразумие, или благоразумен, означава „да бъдем добри настойници или управители на дарбите, които Бог ни е дал да използваме”. Тези дарби включват времето, енергията, силата и здравето – дори материалните притежания. Те включват нашите тела, също както и ума и духа ни.

Също както на всеки от нас е даден различен комплект от дарби, така на всеки от нас е било дадено различно ниво на способност да управлява тези дарби. Прекалено много хора сами се докарват до нервен срив и прегаряне, като постоянно използват дарбите и способностите си по начин, по който Бог не е възнамерявал да го правят. Вместо да претоварваме себе си прекалено много, за да угодим на другите или за да постигнем нашите собствени цели, ние трябва да слушаме Бога и да правим това, което Той ни казва, че е мъдро.

Да се опитваме да впечатлим хората и да живеем според техните стандарти не е благоразумие. Блогоразумие означава да питаме Бога как Той иска да използваме дарбите си и след това да Му се покорим. Научете се на Божието благоразумие днес и го приложете на практика, за да можете да се наслаждавате на живота си по начина, по който Той е възнамерявал да го правите.


Молитва

Боже, аз имам желанието да бъда добър настойник на всичко, което Ти си ми дал. Сега вземам решение да използвам дарбите и способностите си само за Теб. Покажи ми как да ги използвам с Твоето благоразумие и мъдрост.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon